Nearmiss Tuki

Aloittaaksesi sovelluksen käytön:

  1. Pyydä tunnukset (käyttäjätunnus ja salasana) vastuuhenkilöltä
  2. Täydennä profiiliasi
  3. Täytä raportti
  4. Seuraa raportin etenemistä (3 mahdollista tilaa: saapunut, luettu, hyväksytty).

Nearmiss Support

To start using application:

  1. Get credentials (login and password) from your manager
  2. Add some information to your profile
  3. Fill in reports
  4. Keep track on reports submitted (3 possible statuses: delivered, in work, processed)

If you have any guestions about the application, contact support@observis.fi.

© Observis Oy 2016